Kvalitet

Det viktigaste för oss på odlarna.se är vår egen kvalitetsmodell som innebär att vi ställt upp detaljerade krav på odling, sorter och produktkvalitet. En odlare som bestämmer sig för att vara en av oss på odlarna.se går samtidigt med på att följa dessa krav.

IP-märkning gott betyg

Alla våra odlare är certifierade enligt svenskt Sigills märke IP-sigill , och kontrolleras genom regelbundna externa revisioner.  IP-märkningen är alltså en slags kvalitetsstämpel, men ger också möjlighet att spåra vilken odling varje leverans kommer ifrån. På den låda med grönsaker som anländer till butiken finns alltid odlarens namn och IP-nummer. Här på vår hemsida kan du söka upp odlaren via sökmotorn.

Från odlare till butik

Kvalitetsmodellen ger riktlinjer genom hela kedjan, från odlare till butik. Varje odlare genomför en egenkontroll med hjälp av ett kvalitetsintyg, en skriftlig redovisning av hur odlingen genomförts och hur leveransen stämmer med kraven. Respektive grönsaksförening gör ytterligare kvalitetsbedömningar med hjälp av stickprovskontroller. 

Rådgivning utifrån

En Kvalitetsrådgivare ger stöd och råd om problem uppstår samt informerar odlarna om nyheter, förändringar osv. Vi på odlarna.se har också ett utbildningsansvar, och i samarbete med kvalitetsrådgivaren arrangerar vi kurser för odlarna, tar fram utbildningsmaterial samt skapar nätverk genom att arrangera odlingsbesök.