Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor om Odlarna.se och våra produkter. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss!

Fråga: Går det att köpa direkt av Odlarna.se om man är privatperson?
Svar: De flesta av våra odlare har en liten gårdsförsäljning men huvuddelen av odlingsvolymen säljs via våra producentorganisationer till de stora kedjorna och aktörerna i Sverige för att nå den kortaste vägen till våra livsmedelsbutiker. Eftersom Odlarna.se representerar cirka 80% av alla tomat- och gurkodlare i Sverige är det sannolikt att den svenska gurka och tomat du köper i din butik kommer från oss. Här på vår hemsida kan du söka upp var de olika odlarna finns.

Fråga: Vad menar ni med hög kvalitet på produkterna?
Svar: Vår kvalitetsmodell innebär att vi ställt upp detaljerade krav på odlingsteknik, sorter och produktkvalitet. Kvalitetsmodellen ger riktlinjer genom hela kedjan från odlare till butik, och kontroller görs av odlaren själv och av respektive grönsaksförening. Målet med kvalitetsarbetet är att höja kvaliteten på de grönsaker som når butiken, och säkerställa att de smakar som bäst när de når våra konsumenter.

Fråga: Vad är IP-nummer?
Svar: IP står för Integrerad Produktion och är en standard som innebär att odlingen sker enligt stränga regler vad gäller miljöhänsyn, produktions- och livsmedelssäkerhet samt arbetsmiljö. Genom anslutning till standarden blir man certifierad IP-odlare och får en unik identitet och därmed spårbarhet.

IP-numret hittar du oftast på produktetiketten eller grönsakslådan. Här på vår hemsida kan du söka odlaren genom att slå in IP-numret på vår söksida. Läs mer om IP på Svenskt Sigills hemsida.

Fråga: Varför är det plast runt gurkorna?
Svar: Gurka består av ca 90% vatten och så fort gurkorna är skördade filmas de med en plastfilm för att skydda mot uttorkning. Plasten bör sitta på även när den kommer hem till kylskåpet.

Fråga: Hur ska man förvara tomater så att de smakar som bäst?
Svar: Bästa förvaring av tomater är i rumstemperatur eller något svalare, men lägst cirka
+8 °C. Om de är rumstempererade när de serveras smakar de som bäst. 

Fråga: När finns det svenska tomater och gurkor i butiken?
Antalet soltimmar och temperaturen utanför växthuset är viktiga faktorer för både tomat- och gurksäsongen. Det här är faktorer som man inte kan styra, odlarna gör istället sitt bästa för att ta vara på den värme och solenergi som faktiskt finns och skapa ett optimalt odlingsklimat.

I södra Sverige brukar de första solmogna  gurkorna vara klara i mitten på februari, medan den sista skörden ofta sker i månadsskiftet oktober/november. De första tomaterna brukar vara klara i skiftet  av mars medan de sista skördas i mitten av november.